Wednesday, July 12, 2006

idioot

tere ididoodid

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

üte eraldatakse komaga, idioot!

4:23 AM  
Blogger arstionu said...

erakordse komaga idioot...

3:51 PM  
Blogger afanasjev said...

sa õpi käima mööda kana
kui loodud
halja tallajaks

mööda sulgedega kana
et su valu
ükskord
kaaks

12:45 AM  
Blogger -IX8- said...

kes teisele ÜTEb see ise on loll

6:38 PM  

Post a Comment

<< Home